CSIHA ANDRÁS
Tervezői jogosultsággal (É 13-1758) rendelkező építészmérnök vagyok, budapesti székhellyel.
Az elmúlt közel tíz évben változatos léptékű és funkciójú munkákon dolgoztam. Új épületek tervezésén túl értéket és lehetőséget látok a már meglévők hasznosításában is.
Fontos számomra a magas minőségű építészeti terek létrehozása. Ezt a megrendelői igények, a helyszíni és funkcionális adottságok megfelelő súlyozásával tudom megvalósítani. Ennek érdekében széleskörű szakági, társtervezői és kivitelezői együttműködés szövi át a tervezés minden fázisát a koncepcióalkotástól az építéskövetésig.
Egyéni tervezői jelenlétemen túl, aktív tagja vagyok 2022-ben alapított építészirodánknak - NMDA works. - mely Budapest belvárosában, globális tapasztalattal, Európában is tevékenykedik. Bár egy fiatalos, lendületes új stúdió vagyunk, partnereinkkel együtt több éves nemzetközi építészeti tapasztalattal és számos díjjal büszkélkedhetünk.
A teljes tervezési folyamatot lefedve (az ötlettől a megvalósításig) minden szükséges csapattaggal (szakági tervezővel) rendelkezünk, hogy teljeskörű építészeti (generáltervezői) szolgáltatást nyújtsunk. Otthonosan mozgunk nagy léptékű projektek tervezésében, ugyanakkor kis feladatokat is nagy odafigyeléssel oldunk meg.

SZAKMAI
2023 -                             Építéstudományi Egyesület (ÉTE) // tagság
2023 -                             Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) // tagság
2023 -                             Magyar Építészkamara (MÉK-PMÉK) // tagság
2022 -                             NMDA works. // társalapító
2021-2023                    Hajnal Építésziroda Kft. // projektvezető építész
2021                                BME // Okleveles építészmérnök
2016-2021                    Bánáti+Hartvig Építésziroda Kft. // építész
2015-2016                    Minusplus Generáltervező Kft // építész

ELISMERÉSEK
2023                              diplomadíj dicséret / Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
2021                               fff-2021 diplomadíj / Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ)
2021                               Ipari Örökség diploma-pályázat 2. helyezés / Ipari Örökség 4.0
2014                               TDK 1. helyezés / társszerző: Vass Réka / BME


ANDRÁS CSIHA
I am a licensed architect (É 13-1758) based in Budapest, Hungary.
In the last nearly ten years, I have worked on projects of various scales and functions. In addition to designing new buildings, I see value and opportunity in the utilisation of existing ones too.
Creating high-quality architectural spaces is important to me. I can achieve this by taking into account the customer's needs, the location and functional characteristics, with the appropriate weight. In order to achieve this, a wide-ranging cooperation between specialists, co-designers and contractors weaves through every phase of the design, from concept to construction follow-up.
In addition to my individual presence as an architect, I am an active member of our architectural studio founded in 2022 - NMDA works. - which is located in the centre of Budapest, active in the EU too with global experience. Although a youthful, vibrant new studio is ours, with our partners representing several years of combined international architectural experience and several awards under our belts. 
We have all the essential team members (co-designers) in reach covering the whole design process (from concept to realisation) to provide a full service of architectural (general) design. We feel ourself at home in the planning of large-scale projects, but at the same time we also handle small tasks with great care.

PROFESSIONAL
2023 -                             Hungarian Scientific Society For Building (ÉTE) // membership
2023 -                             Association of Hungarian Architects (AHA) // membership
2023 -                             Hungarian Chamber of Architects (MÉK-PMÉK) // membership
2022 -                             NMDA works. // társalapító/co-founder
2021-2023                    Hajnal Építésziroda Kft. // projektvezető építész/project architect
2021                                 BME // Okleveles építészmérnök/MSc Architect
2016-2021                     Bánáti+Hartvig Építésziroda Kft. // építész/architect
2015-2016                     Minusplus Generáltervező Kft // építész/architect

AWARDS
2023                              diploma award by Hungarian Scientific Society For Building (ÉTE)
2021                               Young Architects' Generation award by MÉSZ/AHA
2021                               2nd prize diploma award - adaptive reuse by Ipari Örökség 4.0
2014                               1st prize @Student Research Societies - w/ Vass Réka by BME
Back to Top